Ανάπλαση μαστών και θηλής μετά από μαστεκτομή

Νεαρή γυναίκα με διαπιστωμένη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA και όγκο αριστερού μαστού. Αποφασίστηκε να γίνει μαστεκτομή άμφω και άμεση αποκατάσταση με προθέσεις σιλικόνης. Λόγω του μεγέθους και της χαλάρωσης του στήθους προτιμήθηκε τομή ανεστραμμένου Τ. 6 μήνες μετά την αποκατάσταση διενεργήθηκε ανάπλαση των θηλών με star flap και στη συνέχεια 3D τατουάζ της θηλαίας άλω και […]

Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών

Γυναίκα μέσης ηλικίας, που επέλεξε διόρθωση της έντονης ασυμμετρίας των μαστών χωρίς χρήση προθέσεων σιλικόνης. Τοποθετήθηκαν 250cc καθαρού λίπους στον κατά πολύ μικρότερο δεξιό μαστό. Στον αριστερό μαστό πραγματοποιήθηκε μείωση και ανόρθωση, καθώς και μεταφορά μικρής ποσότητας λίπους στον πάνω πόλο