Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών

Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών πλαϊνή φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών διαγώνια φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών διαγώνια φωτογραφία μετά το χειρουργείο
Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών μπροστινή φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Διόρθωση ασυμμετρίας μαστών πλαϊνή φωτογραφία μετά το χειρουργείο
Φύλο
Γυναίκα
Βάρος
78
Ύψος
170
Ήλικία
42

Γυναίκα μέσης ηλικίας, που επέλεξε διόρθωση της έντονης ασυμμετρίας των μαστών χωρίς χρήση προθέσεων σιλικόνης. Τοποθετήθηκαν 250cc καθαρού λίπους στον κατά πολύ μικρότερο δεξιό μαστό. Στον αριστερό μαστό πραγματοποιήθηκε μείωση και ανόρθωση, καθώς και μεταφορά μικρής ποσότητας λίπους στον πάνω πόλο

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..