Λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών - κεντρική

Λίφτιγνκ μετώπου και φρυδιών

Το λίφτινγκ μετώπου είναι μια από τις δημοφιλέστερες αισθητικές επεμβάσεις παγκοσμίως. Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι η θέση και το σχήμα των φρυδιών είναι ζωτικής σημασίας, τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες και αποτελεί ένα σημείο ταυτόσημο με τη νεότητα και τη γοητεία. Επίσης, το σχήμα και το μέγεθος του μετώπου καθορίζει την αρρενωπότητα ή τη θηλυκότητα και συμμετέχει σημαντικά στις συνολικές αναλογίες του προσώπου. Το μέτωπο πρέπει ιδανικά να καταλαμβάνει ένα ισόποσο τριτημόριο, όπως το μέσο πρόσωπο και το κάτω τριτημόριο.  

Στους άνδρες αναμένουμε γενικότερα με τα χρόνια μια αύξηση του μεγέθους του μετώπου λόγω μετατόπισης της γραμμής των μαλλιών προς τα πίσω. Από την άλλη, στις γυναίκες η δυσανάλογη μεγάλη έκταση του μετώπου δίνει πιο αρρενωπά στοιχεία, που σε συνδυασμό με τη χαλάρωση του κάτω μέρους του προσώπου συμβάλει με τα χρόνια σε πιο έντονη εικόνα ανεστραμμένου τριγώνου. Τέλος, οι ρυτίδες του μετώπου προσδίδουν μια έκφραση κούρασης και θλίψη. Πλέον, χάρη στην εξέλιξη στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής.  όλα τα παραπάνω μπορούν να διορθωθούν με ένα καλό λίφτινγκ μετώπου. 

Τι θα  σας προσφέρει ένα λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών; 

Η ανόρθωση των φρυδιών και του μετώπου έχει ισάξια βαρύτητα με το λίφτινγκ του υπόλοιπου προσώπου και δεν πρέπει να την παραβλέπετε. Αυτό μπορεί να διενεργείται μεμονωμένα, ή συνολικά με το λίφτινγκ προσώπου ενώ η εκάστοτε τεχνική επιλέγεται με βάση το πρόβλημα. Ηλικιακά δεν υπάρχει περιορισμός, διότι η θέση και το σχήμα των φρυδιών επηρεάζονται μεν με την πάροδο της ηλικίας, ωστόσο, καθορίζονται κυρίως από ανατομικούς και γενετικούς παράγοντες. Έτσι, βλέπουμε όλο και συχνότερα άτομα μικρότερης ηλικίας που προσέρχονται για λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών για να αποκτήσουν καλύτερο τόξο στο φρύδι και πιο ανασηκωμένη γωνία του ματιού, γνωστά και ως cat eye και foxy eye.  

Εκτός από το φρύδι, κάποιες τεχνικές λίφτινγκ μετώπου μπορούν να κατεβάσουν σημαντικά και τη γραμμή των μαλλιών προς τα κάτω, προκειμένου να επέλθει μια πραγματική βελτίωση των αναλογιών του προσώπου (hairline advancement). Τέλος, το λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών επηρεάζει σημαντικά την εικόνα των άνω βλεφάρων, βελτιώνοντας τη χαλάρωση και τη βλεφαρόπτωση και κάποιες τεχνικές εκτεταμένου forehead lift μπορούν να βελτιώσουν και το μέσο πρόσωπο.    

Τεχνικές λίφτινγκ μετώπου και λίφτινγκ φρυδιών 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία επεμβάσεων που μπορούμε να εφαρμόσουμε στα πλαίσια του λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών. Οι επεμβάσεις, οι οποίες έχω μελετήσει και τις οποίες έχω επιλέξει να διενεργώ είναι οι  εξής: 

  1. Ενδοσκοπικό λίφτινγκ μετώπου και φρυδιών (Endo brow lift) 
  1. Ανοιχτό λίφτινγκ μετώπου με μετατόπιση της γραμμής των μαλλιών (Hairline advancement forehead lift) 
  1. Μίνι κροταφικό λίφτινγκ 
  1. Λίφτινγκ διολίσθησης μετώπου (Gliding Brow lift) 
  1. Απευθείας λίφτινγκ φρυδιών 

Παρακάτω θα αναλύσουμε ξεχωριστά τις συγκεκριμένες μεθόδους, πότε κάθε μια από αυτές είναι κατάλληλη για το εκάστοτε περιστατικό και τι αποτελέσματα μπορεί να προσφέρουν σε εσάς, αν τις επιλέξετε. 

Ενδοσκοπικό  λίφτινγκ μετώπου 

Το ενδοσκοπικό λίφτινγκ μετώπου είναι μια «χρυσή σταθερά» και μπορεί να διενεργηθεί είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με άλλα λίφτινγκ, όπως το deep plane lifting προσώπου. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν έχει καθόλου φανερές ουλές, διενεργείται με τη βοήθεια ενδοσκοπικής κάμερας σε υποπεριοστικό αναίμακτο πλάνο και μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί. Με αυτόν τον τρόπο,  διορθώνει και τυχόν ζητήματα στο μέσο πρόσωπο (extended endoscopic brow lift ή ponytail lift). Η συγκεκριμένη τεχνική εχει πολύ σημαντική επίδραση στη θέση και στο σχήμα των φρυδιών, στη γωνία των ματιών και στο άνω βλέφαρο, ωστόσο, δεν αλλάζει καθόλου τη γραμμή των μαλλιών, ούτε κονταίνει το ύψος του μετώπου.  

Το συγκεκριμένο λίφτινγκ μετώπου, διενεργείται με γενική αναισθησία συνήθως, δε χρειάζεται παραμονή στην κλινική και η αποθεραπεία είναι σχετικά εύκολη. Η μεγάλη ακρίβεια χειρισμών και τα μακρόχρονα αποτελέσματα είναι τα στοιχεία που καθιστούν τη μέθοδο αυτή διαχρονική και πλήρως αξιόπιστη.  

Ανοιχτό λίφτινγκ μετώπου 

Το ανοιχτό λίφτινγκ μετώπου είναι επίσης μια πολύ δοκιμασμένη μέθοδος που έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κατεβάσει τη γραμμή των μαλλιών και να κοντύνει το μέτωπο, ενώ ταυτόχρονα  ανασηκώνει το τόξο των φρυδιών. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου, ωστόσο, είναι η ουλή κατά μήκος της γραμμής των μαλλιών στο άνω τμήμα του μετώπου. Αυτή η ουλή είναι παροδική και εξαφανίζεται μετά από μερικούς μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις και όταν χρειάζεται, μπορούν να γίνουν και παρεμβάσεις στα οστά των κόγχων και του μετώπου.  

Αυτή μέθοδος λίφτινγκ μετώπου, διενεργείται είτε με γενική αναισθησία είτε με  τοπική αναισθησία και υπνοχάλαση και δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική.  

Μίνι κροταφικό λίφτινγκ 

Το μίνι κροταφικό λίφτινγκ είναι μια μικρότερη παραλλαγή του ανοιχτού λίφτινγκ μετώπου, η οποία πραγματοποιείται με περιορισμένες τομές που βρίσκονται είτε κρυμμένες μέσα στους κροτάφους, είτε στη γραμμή των μαλλιών εκατέρωθεν του μετώπου. Αυτή η μέθοδος διενεργείται σχεδόν αποκλειστικά με τοπική αναισθησία και είναι επέμβαση μικρής διάρκειας και όχι τόσο παρεμβατική. Στοχεύει αποκλειστικά στην ανόρθωση του έξω τμήματος του φρυδιού και τη βελτίωση του τόξου. Παραλλαγές της συγκεκριμένης επέμβασης μας επιτρέπουν να παρέμβουμε και στη γωνία του ματιού, στο πλαίσιο ακόμα και κανθοπηξίας ή ανόρθωσης του έξω τμήματος του άνω βλεφάρου και του ματιού. 

Το λίφτινγκ διολίσθησης 

Το λίφτινγκ διολίσθησης (Gliding Brow Lift) είναι μια αρκετά σύγχρονη και αποτελεσματική τεχνική Πρόκειται ουσιαστικά για μια παραλλαγή του μίνι κροταφικού λίφτινγκ, με τη διαφορά ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αφήνει καμία εμφανή ουλή. Βασίζεται στην υποδόρια αποκόλληση του δέρματος και τη νέα στήριξη με εξωτερικές ραφές σε νέα θέση, με την τεχνική αιμοστατικού πλέγματος (haemostatic net). Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν αφήνει καθόλου σημάδια και προσφέρει ένα αποτέλεσμα εφάμιλλο του κροταφικού λίφτινγκ. Η μακροβιότητα της συγκεκριμένης τεχνικής δεν είναι τόσο δοκιμασμένη σε βάθος χρόνου, ωστόσο οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι διαρκεί για περισσότερο από 7 χρόνια.  

Άμεσο λίφτινγκ φρυδιών 

Τέλος, το άμεσο λίφτινγκ φρυδιών είναι μια τεχνική που ενδείκνυται περισσότερο σε άνδρες, οι οποίοι  λόγω απώλειας μαλλιών δεν έχουν κάποιο σημείο για να κρύψουν ικανοποιητικά τις ουλές ενός λίφτινγκ μετώπου. Η συγκεκριμένη τεχνική διενεργείται με τοπική αναισθησία. Σε αυτήν την επέμβαση η τομή γίνεται ακριβώς πάνω από το άνω όριο των φρυδιών, όπου αφαιρείται μια ικανοποιητική ποσότητα δέρματος ώστε να ανασηκωθεί συνολικά όλο το φρύδι και το άνω βλέφαρο. Το πλεονέκτημα είναι η απλότητα της μεθόδου και η σχετικά καλά κρυμμένη ουλή. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια τεχνική δεν μπορεί να διορθώσει τη γωνία του ματιού, ούτε να ανασηκώσει τους κροτάφους, όπως συμβαίνει με τις πιο κλασσικές μορφές λίφτινγκ μετώπου 

Αποκατάσταση μετά από λίφτινγκ μετώπου 

Η αποθεραπεία μετά από λίφτινγκ μετώπου, όπως και με όλες τις επεμβάσεις προσώπου, εξαρτάται από το είδος της τεχνικής. Σε γενικές γραμμές, τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 5-7 ημέρες, μαζί με την επίδεση. Οι μελανιές μπορεί να είναι από ελάχιστες ως μηδενικές και σπάνια μπορεί να υπάρχουν μέτριες μελανιές στα άνω βλέφαρα.  

Τα σημάδια από τις ουλές είτε είναι κρυμμένα εξαρχής μέσα στα μαλλιά, ή χρειάζονται μερικούς μήνες για γίνουν σχεδόν αόρατα μέσα ακριβώς στη γραμμή των μαλλιών. Σπάνια μπορεί να υπάρχει μια παρωδική δυσκινησία των μυών του μετώπου λόγω ατονίας του μετωπιαίου νεύρου, η οποία υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες.  

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το λίφτινγκ μετώπου στη Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε μαζί μας!

Αποτελέσματα λίφτινγκ μετώπου

Σε αντίθεση με άλλες μη επεμβατικές τεχνικές ανόρθωσης του μετώπου και των φρυδιών, όπως το λίφτινγκ με νήματα για παράδειγμα, το αποτέλεσμα του λίφτινγκ μετώπου είναι πολύ σταθερό για πολλά χρόνια ή και σχεδόν δια βίου. Ο βαθμός διόρθωσης εξαρτάται πάντα από τις ανατομικές ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου, αλλά συνήθως στοχεύουμε σε διακριτικές και φυσικές αλλαγές, χωρίς να διαταράσσουμε την αρμονία του προσώπου. Ένα επιτυχημένο λίφτινγκ μετώπου έχει την ίδια αξία με ένα λίφτινγκ προσώπου. Αυτό προσδίδει φρεσκάδα, νεανικότητα και τονίζει τις φυσικές και αρμονικές καμπύλες του προσώπου.

Αφήστε μια ερώτηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

fly in

Fly in πλαστική

Τελειοποιήσαμε την υπηρεσία μας Fly in, καταστώντας τη δυνατή για όλους τους υποψήφιους πελάτες μας. Κοντά σας σε όλα τα βήματα της διαδικασίας.

virtual consultation

Virtual Consultation

Μοιραστείτε με τους ιατρούς μας τις πληροφορίες για την τωρινή σας κατάσταση αλλά και το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να πετύχουμε προτού έρθετε κοντά μας με το πρόγραμμα Fly in.

To get in touch with us, please fill out the contact form below.

    Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..