Αυξητική μαστών

Αυξητική μαστών πλαϊνή φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Αυξητική μαστών πλαϊνή φωτογραφία μετά το χειρουργείο
Αυξητική μαστών διαγώνια φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Αυξητική μαστών διαγώνια φωτογραφία μετά το χειρουργείο
Αυξητική μαστών μπροστινή φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Αυξητική μαστών μπροστινή φωτογραφία μετά το χειρουργείο
Αυξητική μαστών διαγώνια φωτογραφία πριν το χειρουργείο 2
Αυξητική μαστών διαγώνια φωτογραφία μετά το χειρουργείο 2
Αυξητική μαστών πλαϊνή φωτογραφία πριν το χειρουργείο
Αυξητική μαστών πλαϊνή φωτογραφία μετά το χειρουργείο 2
Φυλο
Γυναίκα
Βαρος
60
υψος
166
ηλικια
33

Επέμβαση αύξησης μαστών με τεχνική dual plane I και μεταφορά 20cc λίπους στην περιοχή του στέρνου. Τοποθέτηση προθέσεων από την υπομαστική πτυχή.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..