Τα πιο πρόσφατα νέα της πλαστικής χειρουργικής

BY ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αναίμακτο λίφτινγκ τεχνικές & μέθοδοι Δρ. Παπαϊωάννου
Αναίμακτο lifting, μια σχετικά οξύμωρη έκφραση για πολλούς, καθώς η λέξη lifting από μόνη της έχει λανθασμένα ταυτιστεί με μεγάλη αποθεραπεία, κλείσιμο στο σπίτι, παραμορφώσεις, υπερβολικά τραβήγματα και δυσμορφίες. Η παραπάνω αντίληψη έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αναζήτηση λύσεων που δεν περιλαμβάνουν χειρουργείο, δημιουργώντας την ανάγκη για τεχνικές αναίμακτου λίφτινγκ στο πρόσωπο. Βεβαίως, το κλασικό χειρουργικό λίφτινγκ ως τεχνική δε χρειάζεται να τρομοκρατεί, καθώς πρόκειται για μια

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..