Τα πιο πρόσφατα νέα της πλαστικής χειρουργικής

BY ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

αποτέλεσμα της πλαστικής, γιατί δεν πέτυχε
Όσο αυξάνεται το πλήθος των αισθητικών επεμβάσεων και πράξεων, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που είναι δυσαρεστημένοι με το αισθητικό αποτέλεσμα της πλαστικής, άλλες φορές δικαιολογημένα και άλλες φορές ενδεχομένως όχι. Στην πρακτική μας συναντούμε ολοένα αυξανόμενη ροή ασθενών, που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις αλλού και δεν είναι ικανοποιημένοι με την έκβαση του χειρουργείου, ή άλλης αισθητικής πράξης. Οι συνήθεις διαμαρτυρίες είναι δύο, η...

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..