Τα πιο πρόσφατα νέα της πλαστικής χειρουργικής

BY ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου
Οι μύθοι που κυκλοφορούν γύρω από τις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου είναι σαφώς περισσότεροι από τη γνώση γι΄ αυτές, αφού όλη η διαδικασία της φυλομετάβασης παραμένει ένα σχετικά άγνωστο κεφάλαιο για το ευρύ κοινό. Ο πλαστικός χειρουργός, Δρ Πρόδρομος Παπαϊωάννου, με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου, καταρρίπτει τους μύθους αυτούς και αναδεικνύει την αλήθεια γύρω από τη χειρουργική διαδικασία της φυλομετάβασης. ΜΥΘΟΣ:

BY ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αναίμακτη βλεφαροπλαστική Πλαστικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη
Μία πολύ συνηθισμένη θεραπεία προσώπου είναι η αναίμακτη βλεφαροπλαστική θεραπεία. Πολλοί ασθενείς μας ενδιαφέρονται για την αναίμακτη βλεφαροπλαστική διότι ο όρος αναίμακτη παραπέμπει σε μη επεμβατική τεχνική και γρήγορη αποθεραπεία. Είναι όμως πραγματικά αναίμακτες οι μη χειρουργικές τεχνικές βλεφαροπλαστικής και μπορούν να αντικαταστήσουν μια επέμβαση; Τεχνικές αναίμακτης βλεφαροπλαστικής Εκτός από την εξάχνωση της δερμοχάλασης των βλεφάρων με για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω,

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..