BY

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Αντικατάσταση ενθέματα σιλικόνης

Πότε χρειάζεται να αντικατασταθούν τα ενθέματα σιλικόνης;

Όλο και συχνότερα μας επισκέπτονται γυναίκες που είχαν προβεί παλαιότερα σε αυξητική στήθους, με την επιθυμία ή την ανάγκη να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν οι προθέσεις σιλικόνης. Το ερώτημα που πολλές φορές τίθεται είναι πόσο αναγκαίο είναι να αφαιρεθούν τα ενθέματα σιλικόνης και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει.
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν και σε αυτές που προτείνεται να αντικατασταθούν για προληπτικούς ή άλλους λόγους.

Πότε πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν τα ενθέματα σιλικόνης;

Ο κύριος λόγος που ανησυχεί τις γυναίκες και τις οδηγεί στον πλαστικό χειρουργό μετά από αυξητική μαστών είναι κάποια αλλαγή στο σχήμα, στο μέγεθος ή στην αίσθηση του μαστού ή ενοχλήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν ξαφνικά, αρκετά χρόνια μετά την επέμβαση. Αναζητώντας τις αιτίες για τις αλλαγές αυτές, συνήθως θα συναντήσουμε τη λεγόμενη «σύσπαση κάψας», τη ρήξη της πρόθεσης ή της μετατόπιση.

Η σύσπαση κάψας είναι μια αντίδραση του οργανισμού στο ξένο σώμα, δηλαδή στην πρόθεση. Φυσιολογικά γύρω από τα ενθέματα σιλικόνης αναπτύσσεται μια λεπτή μεμβράνη, η λεγόμενη κάψα, η οποία σταθεροποιεί την πρόθεση και την απομονώνει από τον υπόλοιπο οργανισμό. Η κάψα αυτή παραμένει ανενεργή για πολλά χρόνια και κατά κανόνα δε δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, και για λόγους που δεν είναι απόλυτα κατανοητοί, η κάψα μπορεί να αρχίσει να παχαίνει, να συρρικνώνεται και να πιέζει την πρόθεση σιλικόνης. Η πίεση που ασκείται είναι αρκετά υψηλή και μπορεί να παραμορφώνει το σχήμα ή ακόμα να οδηγήσει και σε μηχανική βλάβη του υλικού, δηλαδή ρήξη.

Στις περιπτώσεις αυτές, αφού γίνει ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος με υπέρηχο ή μαγνητική τομογραφία, η αντιμετώπιση αφορά στην αφαίρεση ή την αντικατάσταση των ενθεμάτων σιλικόνης, μαζί με την παλαιά κάψα που τα περιβάλλει.

Η ρήξη της πρόθεσης σιλικόνης είναι ένα άλλος λόγος που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. Κλινικά μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα, εκτός από μια μικρή αλλαγή στην υφή του μαστού, ή μπορεί να εκδηλωθεί με θορυβώδη συμπτώματα, με πόνο και έντονο πρήξιμο. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να γίνει άμεση αφαίρεση ή αντικατάσταση, εντός μερικών μηνών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί. Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες σύγχρονες εταιρείες που κατασκευάζουν προθέσεις σιλικόνης παρέχουν εγγύηση όσον αφορά στα υλικά, είτε για μια δεκαετία ή και εφόρου ζωής.

Πότε προτείνεται να αντικατασταθούν τα ενθέματα σιλικόνης

Οι σύγχρονες προθέσεις σιλικόνης είναι φτιαγμένες για να αντέχουν για περισσότερο από 20 χρόνια, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να συστήσει να αντικατασταθούν ή να αφαιρεθούν για προληπτικούς ή άλλους λόγους.

Η παλαιότητα των προθέσεων σιλικόνης είναι ένας από τους λόγους αυτούς. Δεδομένου ότι οι προθέσεις υπόκεινται σε μηχανική καταπόνηση για πολλά χρόνια, μπορεί τελικά να επέλθει βλάβη του περιβλήματος και ρήξη. Και σίγουρα δεν είναι όλες οι προθέσεις σιλικόνης το ίδιο ανθεκτικές, διότι ο τρόπος κατασκευής διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Σαν γενικός κανόνας, οι προθέσεις είναι καλό να αντικαθίστανται κάθε 20 χρόνια ή και νωρίτερα.

Η ηλικία των ασθενών είναι επίσης κάτι που λαμβάνουμε υπόψιν. Μια γυναίκα άνω των 60-65 θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να προβεί σε αφαίρεση των προθέσεων, παρά να το αναβάλλει για μεγαλύτερη ηλικία. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι μια πιθανή μελλοντική επιπλοκή που χρίζει χειρουργικής αντιμετώπισης ενέχει σίγουρα μεγαλύτερους κινδύνους σε προχωρημένη ηλικία.

Ο τύπος των προθέσεων, που αφορά υλικά παλαιότερης τεχνολογίας ή σχετίζεται με το περίβλημα του ενθέματος μπορεί επίσης να συνηγορεί στο να αντικατασταθούν αυτά. Παλαιότεροι τύποι προθέσεων έχει διαπιστωθεί ότι ενδεχομένως δεν έχουν την ίδια μακροβιότητα όπως τα νέα υλικά και καλό είναι να αντικαθίστανται πριν την 20ετία. Επίσης, προθέσεις τραχείας επιφάνειας, δεδομένου ότι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν αναπλαστικό λέμφωμα σε μικρό αριθμό ασθενών είναι σκόπιμο να αντικαθίστανται μετά την πρώτη δεκαετία.

Τέλος, υπάρχουν αισθητικοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αντικατάσταση των προθέσεων. Πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες προθέσεις, που επιλέχθηκαν παλαιότερα με ενδεχομένως άλλα κριτήρια μπορούν να αντικατασταθούν με νέες προθέσεις, που ταιριάζουν καλύτερα στο σωματικές αναλογίες. Επίσης, κάποιες προθέσεις σιλικόνης μπορεί με τον καιρό να εμφανίσουν το λεγόμενο rippling, δηλαδή ρυτίδωση ή κυματισμό του περιβλήματος, που μπορεί να είναι ψηλαφητό ή ορατό, ιδιαίτερα σε αδύνατες γυναίκες. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να τοποθετηθεί νέα πρόθεση και ενδεχομένως σε διαφορετικό επίπεδο, ώστε να εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα. Τέλος, η μετατόπιση ή μετακίνηση των προθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε δυσμορφία, όπως το bottoming out, waterfall deformity, περιστροφή ανατομικής πρόθεσης κτλ, τα οποία αντιμετωπίζονται είτε αντικαθιστώντας της πρόθεση και δημιουργώντας μια νέα κοιλότητα, είτε με τις υπάρχουσες προθέσεις με τεχνικές που προσαρμόζονται στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ενθέματα σιλικόνης

Ο τακτικός έλεγχος είναι το κλειδί της πρόληψης

Σε κάθε περίπτωση, κάθε γυναίκα που έχει υποβληθεί σε αυξητική μαστών χρειάζεται να ελέγχεται τακτικά από το μαστολόγο ή γυναικολόγο της και να υποβάλλεται σε τακτικούς διαγνωστικούς ελέγχους για την πρόληψη. Ο ιδανικός έλεγχος αφορά στη μαγνητική τομογραφία, διότι μπορεί να απεικονίσει τόσο το μαστό, όσο και τις προθέσεις, ώστε να διαγνωστούν πιθανές βλάβες του μαστού ή προβλήματα των υλικών. Σας συστήνουμε επίσης να φυλάτε πάντα τα καρτελάκια που παρέχονται μαζί με τις προθέσεις σιλικόνης σε ασφαλές μέρος, διότι ο σειριακός αριθμός που αναγράφεται εξασφαλίζει την εγγύηση του κάθε κατασκευαστή.

Με την επίσκεψή σας στην κλινική, ο πλαστικός χειρουργός Παπαιώαννου μπορεί να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε για την ακεραιότητα των προθέσεων σας καθώς και για την πιθανή ανάγκη αντικατάστασης αυτών.

beauty has no filter blog

7 Απαντήσεις

  1. Υπάρχει πιθανότητα μετά από 23 χρονια να δημιουργηθεί υγρό στο περικαρδιο και στον πνεύμονα με μεγάλο πόνο στην καρδιά και την πλάτη? Ηλικία 61

    1. Είναι τελείως απίθανο να υπάρχει τέτοιου είδους συσχέτιση, ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια μαγνητική τομογραφία, αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.

  2. ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Η ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ, ΣΕ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ;

    1. Καλό θα ήταν να γίνει μια αντικατάσταση μέσα στο πρώτο εξάμηνο, διότι μπορεί η σιλικόνη που διαφεύγει να προκαλέσει αντίδραση στους λεμφαδένες (σιλικονώματα)

    1. Για να συζητήσουμε το κόστος της επέμβασης θα πρέπει πρώτα να γίνει μια εκτίμηση ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη τεχνική και το είδος τον προθέσεων σιλικόνης.

Αφήστε μια ερώτηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας..